Copyright © 2014 fatum.sk. Všetky práva vyhradené.

FATUM, s.r.o.
Ľubovnianska 5
851 07 Bratislava

Tel:
+421 948 038 364

E-mail:
fatum@fatum.sk

Spracovanie miezd obsahuje:


prevzatie podkladov

evidencia dochádzky a výpočet miezd

vypracovanie mesačných výkazov poistného

vedenie mzdových listov

rekapitulácia miezd - podklad pre účtovníctvo

príprava príkazov na úhradu miezd, daní, odvodov, zrážok, ...

vypracovanie mesačného prehľadu a ročného hlásenia

ročné zúčtovanie preddavkov na daň

prihlásenie, odhlásenie zamestnancov (sociálna / zdravotná poisťovňa)

prihlásenie, odhlásenie zamestnávateľa (sociálna / zdravotná poisťovňa)


Úvod   l    Účtovníctvo    l    Mzdy    l    Upratovanie    l    Iné služby    l    Kontakt

Vyhotovujeme:


pracovné zmluvy

dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru


Vypracovávame:


evidenčné listy dôchodkového poistenia

zápočtové listy

potvrdenia o príjme

potvrdenia o zamestnaní

a iné


Vytvorenie personálnej databázy - nová spoločnosť

6,00 €

Vypracovanie pracovnej zmluvy dohody, TPP

9,00 €

Spracovanie mesačnej mzdy - 1 zamestnanec

10,00 €

Spracovanie mesačnej

Mzdy - dohoda

8,00 €

Spracovanie mzdy

10 a  viac zamestnancov

cena dohodou

Spracovanie Ročné Zúčtovania dane zo závislej činnosti

10,00 €Spracovanie Prehľadu o zrazených daniach

10,00 €

Spracovanie Hlásenia o vyúčtov. dane - ročne

5,00 € / 1 zamestnanec

Výkazy pre poisťovne

0,00 €

Vybavovanie elektronického hlásenia - sociálna poisťovňa a zdravotná poisťovňa

15,00 € / hod.

Ceny sú uvedené bez DPH.

Za kompletné spracovávanie hore uvedených služieb tvoríme cenu podľa dohody a  podľa individuálnych podmienok klienta.


Spojte svoj osud s nami.

Jednoduché účtovníctvo

Podvojné učtovníctvo

Personalistika

Mzdy

Upratovanie