Copyright © 2014 fatum.sk. Všetky práva vyhradené.

FATUM, s.r.o.
Ľubovnianska 5
851 07 Bratislava

Tel:
+421 948 038 364

E-mail:
fatum@fatum.sk

Cenník - Ostatné ponúkané služby


- Zakladanie spoločností
- Zmeny v spoločnostiach
- Zmeny právnej formy, zlúčenia a rozdelenia spoločnosti
- likvidácie spoločnosti
- vymáhanie pohľadávok

Úvod   l    Účtovníctvo    l    Mzdy    l    Upratovanie    l    Iné služby    l    Kontakt

dohodou

Spojte svoj osud s nami.

Jednoduché účtovníctvo

Podvojné učtovníctvo

Personalistika

Mzdy

Upratovanie