Úvod   l    Účtovníctvo    l    Mzdy    l    Upratovanie    l    Iné služby    l    Kontakt

Podvojné účtovníctvo


Vedieme účtovníctvo v súlade zo Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (v znení neskorších predpisov) účtovným jednotkám. Plníme povinnosť účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii podnikateľov.


Účtovníctvo je vedené  správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.


Podvojné účtovníctvo a  mzdy sú vedené  v ekonomickom programe MRP Brezno.


Vedenie podvojného účtovníctva obsahuje:


prvotné spracovanie dokladov vrátane ich posúdenia z daňového hľadiska

vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy

evidencia pohľadávok a záväzkov

evidencia majetku

evidencia DPH, daňové priznanie k  DPH a  kontrolného výkazu DPH

spracovanie ročnej účtovnej závierky a  vypracovania daňového priznania k  dani z príjmov
- súvaha
- výkaz ziskov a strát
- poznámky

Cenník

Poradenstvo - založenie s.r.o.

100,00 €

Založenie s.r.o.

400,00 €

Vytvorenie databázy pre novú spoločnosť

100,00 €

Vedenie účtovníctva - PÚ - min. paušál 100 účtovných zápisov

100,00 €

Vedenie účtovníctva - 1 účtovný zápis

0,80 €

Vedenie účtovníctva - paušál 101-200 účtovných zápisov

190,00 €

Vedenie účtovníctva - paušál 201-300 účtovných zápisov

280,00 €

Vedenie účtovníctva - paušál 301-400 účtovných zápisov

370,00 €

Vedenie účtovníctva - paušál 401 a viac účtovných zápisov

cena dohodou

Vypracovanie DPH priznania – mesačne

10,00 €Vypracovanie DPH priznania – štvrťročne

30,00 €

Vypracovanie DP daň z motorových vozidiel

15,00 € / 1 auto

Jendorázové spracovanie účtovníctva

Účtovný riadok

1,20 €

Vystavovanie faktúr

5,00 € / 1 ks

Vypracovanie predbežných výkazov - súvaha, výkaz ziskov a strát - pre banku

50,00 € - 100,00 €

Ročná účtovná závierka, dokladové inventúry, poznámky, výkazy, daňové priznanie FO, PO

350,00 € a viac

Bežné účtovné poradenstvo

0,00 €

Ceny sú uvedené bez DPH.

Za kompletné spracovanie hore uvedených služieb tvoríme cenu podľa dohody a  podľa individuálnych podmienok klienta.

Copyright © 2014 fatum.sk. Všetky práva vyhradené.

FATUM, s.r.o.
Ľubovnianska 5
851 07 Bratislava

Tel:
+421 948 038 364

E-mail:
fatum@fatum.sk

Spojte svoj osud s nami.

Jednoduché účtovníctvo

Podvojné učtovníctvo

Personalistika

Mzdy

Upratovanie